Anaerkillik

  • 12 Mart 2015
  • 566 kez görüntülendi.
Anaerkillik

Anaerkillik (matriarchy) Anaerkillik teriminin iki kullanımı vardır. Birincisi, annelerin aile reisi olduğu bir toplumsal örgütlenme tipi ve *soyun annelere göre belirlendiği yaygın kullanımla özdeştir. Anaerkilliğin ortaya çıkışı, toplumsal yapı temelinden ziyade özel durumlarla ilgilidir.Anaerkilliğin daha spekülatif olan ve *evrimci kuramlara dayanan ikinci kullanımı, annelerin başlıca *güç konumlarını ellerinde tuttukları bir topluma göndermede bulunur. Bu kuram özellikle on dokuzuncu yüzyılda popülerdi; örneğin, Friedrich *Engels’in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (1884) adlı kitabının çok önemli bir bileşeniydi. Engels bu kitapta, mülkiyet haklarının bulunmadığı ilk avcı-yiyecek toplayıcı toplumların, yeniden üretici güçlerinden dolayı kadınlar tarafından yönetilmiş olabileceğini iddia etmiştir. Ancak, yerleşik tarıma ve çobanıllığa geçişle birlikte, toprağın ve malların özel mülkiyet haline gelmesinden sonra, zenginliğin soy yoluyla aktarılması için evlâtların meşruiyetini sağlamak erkeklerin gözünde önem kazanmaya başlayacaktı. Böylelikle, erkeklerin kadınların yeniden üretici gücünü kontrol etmeye başladıkları ataerkillik sistemi yükseldi ve kadınlar anaerkillikte sahip oldukları siyasal güçlerini yitirdiler.Tüm evrimci kuramlarda bulunan tarih öncesi insanlığın, ana hakkından baba hakkına geçişle karakterize edildiği iddiası, yirminci yüzyılın başında önemini yitirmiş bir görüştür. Bu tür bir spekülasyonun feminist kuram açısında çekiciliğine rağmen, anaerkilliğin bu ikinci anlamda tarihte herhangi bir zamanda ya da bir toplumda varolduğuna gösteren arkeolojik veya antropolojik bir kanıt yoktur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ