Aşkın En Yalın Üç Hali: Yusuf Züleyha Yakup

Zeynep Arı

Yazarın şu ana kadar yazılmış 21 makalesi bulunuyor.
  • 04 Aralık 2016
  • 3.270 kez görüntülendi.

qp4cppbwpi6-_-yusuf-ile-zleyha-kalbin-zerinde-titreyen

Kıssaların en güzeli edebin, iffetin , aşkın en temiz halidir Yusuf. Verdiği mesajlar kıssada anlatılanlar her döneme damga vuracak ve yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılacak mahiyettedir. Bu kıssa bir rayihadır , kokusu buram buram her yere yayılan. Kimi zaman kederdir , kaderin en derin kuyusudur. Kimi zaman sabırdır imtihanların en çetin en dayanılmaz en sarsıcı zamanlarında tutunacak bir bahar dalı bir ümit deryasıdır.
YUSUFUN RÜYASI
Hani bir zamanlar Yusuf babasına rüyasından söz etmişti. Rüyasında on bir yıldız , güneş ve ayın ona secde ettiğini söylemişti de ; Yakub’un gönlüne korku ve hüzün girivermişti. Anlamıştı yakub , yusuf’un kendinden derece olarak üstün olduğunu ve uyarmıştı biricik oğlunu. Rüyanı kimseyle paylaşma olurda sana bir zarar vermek isteyen olur. Kader bu ya yusuf’un ; hem kaderi hem kederi daha anne karnında yazılmıştı. Kaderini ve kederini seveceğinden çile ile gözyaşı ile başlayan yolculuğu biricik babasından ve bünyaminden ayrılığı , onu ilahi katta yüce bir makama taşıyacak sabrı ve inancı ile onu mısıra sultan ve aziz kılacaktı. Yusuf ki ;cihanı alemin güzelliğinin yarısının ona verildiği , imtihanının hali pür meali bir süret.
KARDEŞLERİNİN KISKANÇLIĞI ŞEYTANIN TUZAĞİ
Kıskançlık günden güne aralarında yayılırken babalarının Yusuf’a düşkünlüğü içlerindeki kini ve nefreti artırmıştı. Nihayet planlarını kurup yusuftan sonsuza kadar kurtulacaktılar. Babalarından izin alıp yusufu kıra götürdüler .yakup yusufa doya doya sarılıp kokusunu içine çekti hissetmişti olacakları. Yusuf önce dövüldü kardeşlerinin nefretine karşın Yusuf hiç nefret etmedi onlardan. Kardeşlerden biri yusufu taö öldürecekken , içlerinden biri engel olup onu kuyuya atmalarını orda kendi kendine öleceğini hem de daha fasla günaha girmeyeceklerini söyledi. Kardeşler kabul ettiler. Seytan aralarında güçlü bir sekilde dolaşırken babalarına söyleyecekleri yalanı da buldular . yusufu kurt yedi. Yusufun kanlı gömleğini babalarına uzatıp ağlayarak yusufu kurdun yediğini söylediler bir agızdan. Yakup inanmadı biliyordu içlerindeki kıskançlık ateşini . kuyu sevinçli bağrında inciden değerli bir elmas . Yusuf korkulu , endişeli ve mahzun. Yakup acılı , hüzünlü ve kederli. Kenan ağlamaklı ve biçare. Yakup herkesten uzakta hüzünler kulübesine çekilir. Elbette oğullarının işlediği günahtan haberdardı. Yakup yusufu aradı onun atıldığı kuyudan geçti ve kurtla konuştu. Kurt utandı kendinden böyle çirkin bir iftirayı kendisine atanların zalimlerden olduğunu olduğunu söyledi. Kuyu sessiz karanlık Yusuf beklemekte çocuk yüreğiyle.
KERVANCILARIN YUSUFU BULMASI KARDEŞLERİN YUSUFU SATMASI
Mısıra ticarete giden bir kervan çıkan şiddetli bir fırtına ile kendilerini yusufun atılmış olduğu kuyunun başında bulurlar . kuyudan bir rayiha kokusu yükselir. Kervancılar kuyudan su çekmek için iplerini kuyuya salarlar kuyudan su yerine çıkan yusuftur. Güzelliği karşısında mest olan kervancılar yusufa kim olduğunu sorar Yusuf ses etmez. Kardeşleri kervana yaklaşır onun köleleri olduğunu çok yaramaz olduğunu ondan kurtulmak istediklerini söylerler tek şartları vardır yusufun bir daha Kenan iline dönmemesi. Yusuf çok az bir paraya yirmi dirheme kervancılara satılır. Yusuf gönüllü gitmektedir ancak kardeşleri bunu bilmemektedir. Yusuf son kez hüzünlü bir şekilde kardeşlerine bakar ve kervan mısıra doğru yol alır.
YUSUFUN KÖLE PAZARINDA MISIR AZİZİNE SATILMASI
Yusuf mısırda köle pazarına çıkarılır. Bir kez daha satılmak üzere. Dönemin mısır veziri köle pazarından geçerken yusufa ilişir gözü. Güzelliğinden kendini alamaz . onu biricik eşi züleyhaya satın almak ister. Bilmez züleyha Yusuf köle olarak satılırken asıl köle züleyha olacaktır. Kaderin tecellisinden henüz haberdar değildir. Değerinin çok üstünde bir paraya satılır Yusuf. Yusuf kederdir .züleyha kader. İkisi de aşık ikisi de yaralı . ikisi de nice imtihanlardan geçecek.
Yusuf mısır azizin sarayına getirilir.yusufu güzeller güzeli karısı züleyhaya takdim eder.yusuf bilgili, mütevazı ve bir o kadarda mahzun babacığını daha şimdiden çok özlemişti.züleyha bakakaldı o an düştü gönlüne yusufun aşkı . Yusuf sarayda kısa sürede herkesin saygısını ve sevgisini kazanır. Züleyhanın önünde büyüyüp serpilen Yusuf artık bir güzel delikanlıdır.
ZÜLEYHANIN YUSUFA TUZAĞI
Züleyha nefsinin isteklerine boyun eğmiş bu isteğine yusufu da kurban etmek istemiş. Yusuf on kapılı kapının ardına züleyhanın huzuruna getirilir. Kapıların içerden açılması mümkün değildir. Yusuf bu çirkin ve hayasız işten Allaha sığınır. Yusufa edep ve iffet yaraşır. Rabbinin çirkin bulduğu her işten uzak durur. Ve kendisine ilahi bir ses kapıya doğru kaçmasını söyler. Yusuf , kapıya doğru koşarken kapılara dokunmadığı halde kapılar bir bir açılır. Yusuf kaçar , züleyha peşinden koşar tam o sırada yusufun gömleği arkadan yırtılır , son kapı açılır. Kapıda züleyhanın eşi hayretle bakar olanlara. Züleyha şeytanın tuzağında yusufa iftira atar. Yusufun ona göz diktiğini iffetsiz bir işe sürüklemek istediğini söyler. Yusufun Allahtan başka şahidi yoktur. Onca emeğinize nankörlük eder miyim ? efendim der. Ve bir çocuk dile gelir. Şüphesiz eğer gömlek arkadan yırtılmışsa züleyha yalancıdır. Önden yırtılmışsa Yusuf yalancıdır der. Mısırın azizi anlar karısının çirkin oyununu. Dedikodu sarayda dilden dile yayılır. Züleyha mısırın tüm soylu kadınlarını saraya davet eder , önlerine bir meyve tabağı ve keskin bıçaklar koyar. Yusuf içeri girer ve tüm kadınlar yusufun güzelliğinden ellerinini keser. İçlerinden bir kadın : “şüphesiz bu bir insan değil olsa olsa semavi bir melektir der.”ve züleyhanın düştüğü aşkı anlarlar.
YUSUFUN ZİNDANA ATILMASI
Yusuf bu zindan bile onunla güzelleşir. Gittiği her yerde sevgisi ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakır. Yusuf sarayın zindanından kurtulduğu için mutludur. Asıl zindana düşen züleyhadır . Yusufsuz saray zindandan dan daha soğuk ve karanlıktır. Yusufa düşen yalnızca güzel bir sabırdır. Züleyha yüzünden her gün onlarca işkence görür. Züleyhanın aşkı da gariptir. Hem deli aşık hem insafsız bir cellat. Yusufa zindanda rüya yorumlama ilmi verilir. Bu ilim ilerde yusufun hem kurtuluşuna hem de mısırın yedi yıllık kuraklıktan kurtuluşuna vesile olacaktır. Rab kaderi ilmek ilmek , ince ince örüp işleri hikmetli ve kudretli olandır.
MISIR KRALININ RÜYASI
Mısır kralı bir gece rüyasında yedi cılız ineğin , yedi besili ineği yediğini görür. İkinci rüyasında ise ; dolgun yedi başağın , yedi kuru cılız başak tarafından yutulduğunu görür. Mısırın tüm rüya yorumcuları bu rüyayı yorumlamakta aciz kalır. Bu durum yusufun bu rüyayı yorumlaması ile yusufun zindandan kurtuluşuna ve mısıra aziz oluşuna vesile olur.işte rabbi yusufa böyle derece derece makam ve mevki verdi
ZÜLEYHANIN GÜZELLİĞİNİ VE SERVETİNİ KAYBETMESİ
Züleyha güzelliğini ve servetini kaybeder. Tüm servetini yusuftan ona haber getirenlere dağıtır. Ağlamaktan yaşlanıp ihtiyarlanır ve gözleri görmez olur. Sokak sokak , kapı kapı yusufu arar yusufun aşkı benliğini öyle kaplamıştır ki kokusunu ötelerden duyar. Aşk züleyha ya sabrı beklemeyi acıyı öğretir. Uğrunda gözyaşı dökülmeyen acı çekilmeyen aşkın derecesi düşüktür. Züleyha Allah katında affa nail olmuş çektiği çile onu mümin bir kul eylemişti. Yusuf ta gördüğü nuru aşk ilahi aşktan başkası değildi . Yusuf o sürete bürünen bir perdeydi sadece. İşte Allah her şeye kadirdir.
YUSUFUN KARDEŞLERİNİN MISIRA GELİŞİ VE VE YAKUPLA OLAN VUSLATI
Kıtlık zamanında kardeşleri mısıra tam üç kez gelmişler lakin kardeşlerini tanıyamamışlar. Ta ki Yusuf öz kardeşi bünyamini yanında tutana dek. Yakubun İbrahim misali oğullarını kurban etmesi gerekiyordu vuslatın son bulması için. Yakup bünyaminden de ayrı düşünce gözlerine ak düşer hem yusufun hem de bünyaminin acısı dayanılmaz olmuştur. Yakup yusufun kokusunu tam on günlük yoldan duymaya başlamıştı. Daha öncede kuyudan geçmiş lakin yusufun kokusunu alamamıştı. Çünkü o zamanlar peygamberlik makamının idrakini , şuan ettiği gibi etmiyordu. Yusuf’un peygamberlik gömleği yakub ‘un gözlerini açar. Tüm Kenan halkı yüklenir ve mısıra doğru yol alır. Vuslat artık çok yakındır. Ve Yakup biricik evladına kavuşur ayrılık ateşi kor gibi düşee cana serinlik olur. Yer gök ve melekler bu kutsi vuslata tanıklık eder.
Yusuf’un rüyası yıllar sonra gerçekleşir.
On bir yıldız ,güneş ve ay yusuf’un karşısındadır.
Hep birden yusuf’a secde ederler.
YUSUFUN DUASI
“Ey Rabbim!
Mülkten bana nasibimi verdin !
Bana rüya yorumlama ilmini sen öğrettin!
Ey gökleri ve yerleri yaratan !
Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin.
Beni Müslüman olarak öldür ve Salih kullarının arasına kat.”
( Yusuf 101. Ayet)

Gerçek aşka ulaşmanız temennisiyle… sevgilerimle
Zeynep arı sosyolog/ felsefe öğretmeni

YAZARIN SON YAZILARI
Alemin Özü - 15 Haziran 2016
Hayatın Pusulası - 10 Nisan 2016
Enaniyet Tuzağı - 9 Mart 2016
Sabır - 8 Ocak 2016
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. O dedi ki:

    Aşkın en yalın dört hali. 4. mü ?

BİR YORUM YAZ