Cemaat Bakımı

  • 12 Mart 2015
  • 600 kez görüntülendi.
Cemaat Bakımı

Cemaat Bakımı (community care) Bakımlarının şu ya da bu şekilde cemaat içinde sağlanması gereken bağımlı durumdaki insanlar (özellikle yaş. akıl hastalığı, zihinsel ya da fiziksel özürlülük gibi nedenlerden dolayı kronik bağımlılığı olanlar) için öngörülmüş çok çeşitli politikaları kapsayan, netlikten yoksun ve çok fazla istismar edilmiş bir kavram. En genel anlamıyla, buradaki cemaat kavramı negatif biçimde “‘kurum olmaması”yla, yani akıl hastanesi ya da iş atölyesi gibi geniş çaplı, geçmişi olan bir kurum olmamasıyla tanımlanır. Dolayısıyla bu kavramda, muhtaç durumdaki insanların cemaatten (sıradan gündelik yaşamdan) koparılmasını teşvik eden eski kurumsal politikalar ile insanlara mümkün olduğu kadar cemaat yaşamında ve cemaat yaşamına katılarak bakılmasını öngören yeni politikalar arasında bir karşıtlığın içerili olduğunu görürüz.İki politika arasındaki bu temel karşıtlık birbirine zıt klişelere de yansımıştır (bir yanda muazzam derecede büyük, kişisellikten uzak, tecrit edilmiş, güçsüzleştirici, katı ve bürokratik kurum ile öbür yanda dostane, destekleyici, zenginleştirici ve ilgi gösterici “cemaat. Nitekim cemaat bakımı nosyonuna etkili bir sembolik güç kazandıran, onun adına ortaya atılan politikaların kolayca benimsenmesini açıklayan ve dikkatleri, sağlanan bakımın – eğer böyle bir bakım varsa- sıkı bir şekilde takip edilmesinden uzaklaştıran etken de, iki politika arasındaki bu çarpıcı zıtlık görüntüsüdür.Cemaat bakımı koşullarının fiili niteliği zamana göre büyük değişiklikler göstermektedir. Cemaat bakımı koşullarının tam niteliğiyle ilgili bir kararı ancak hizmet düzenlemelerini ve politikalarını ayrıntılı biçimde inceleyerek verebiliriz. Cemaat bakımı, ilk’defa kullanıldığı 1930’lu yıllarda, zihinsel olarak normalin altında görülen kişilerin barınmalarının sağlanması (bakılıp beslenmesi) şeklinde düşünülmüştü.Değişik yerlerde bu model için kamu fonları sağlanıyor ve kurumsal bakımın alternatif yolları uygulanıyordu, Cemaat bakımının çok yaygın biçimde benimsenen bir politik hedef haline geldiği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da, hâlâ devletin verdiği hizmetler (kronik bağımlılığı olan insanlara uygun “geçici” evler ve küçük barınma yerleri, ya da genel hastanelerde akut problemleri olan insanlarla ilgilenen birimler) için kullanılmaktaydı. Kuşkusuz, bu politikanın uygulanmasının önündeki asıl engelin, devletin refah hizmetlerine fazla sermaye bağlamadığı bir ortamda, gerekli sermaye yatırımlarının yapılmamış olması kesinlikle şaşırtıcı değildir. Yapılan incelemeler.Britanya’daki cemaat bakımı politikalarının uygulanmasının ağır işlediğini göstermektedir.Cemaat bakımı ABD’de daha hızlı yayılmıştı. Akıl Sağlığı Cemaat Merkezleri gibi, masraflarını devletin karşıladığı (ve pratikte öncelikle akut problemleri olan insanlarla ilgilenen) bazı yeni kurumlar oluşturulmuş olmasına rağmen, kronik problemler yaşayan birçok insan bakım evleri gibi özel kuruluşlara yönlendiriliyordu. Bunun sonucunda, cemaat bakımının yürürlüğe konması bu alanda “özelleştirmeyle (1970’lerde federal yönetimlerin Akıl Sağlığı Cemaat Merkezleri gibi kuruluşlara yaptıkları destekleri azaltmasıyla yoğunlaşan bir eğilim) el ele ilerlemişti.1970’lerin ortalarından sonra, “devletin mali krizinin acilleştirdiği, kamu harcamalarındaki kısıntılarla birleşen benzer bir tablo Britanya’da ortaya çıkacaktı.Cemaat bakımı, hastanın masrafları ister ticari kuruluşlar ya da hayır kurumları, isterse aile ve arkadaşlar tarafından karşılansın, giderek özel bakım anlamını taşımaya başlıyordu ve bu, kamu harcamaları üstündeki baskıların, politikanın uygulanmasını engellemekten çok hızlandırdığı bir dönüşümü ifade ediyordu. Bu dönüşüm ayrıca, kamu hizmetlerindeki azalmayla birlikte pek çok insanın (ilgi ve destek görmek bir kenara) çevre tarafından ihmal edilme ve marjinalleşme tehlikesiyle yüz yüze gelmesi; yine, bir (büyük ölçekli) kurumdan başka bir kuruma (daha küçük olsa da) sevk edilmesinden ibaret olan bir “kurumlar arasında gidip gelme” sürecinin yaşanması demekti. Cemaat bakımı sisteminin Avrupa ve ABD’deki çarpıcı başarısızlıkları ile bir parça sınırlı kalmış başarıları, artık belgeleriyle oldukça iyi bir şekilde sergilenmiş durumdadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ