Coleman, James S.

  • 12 Mart 2015
  • 1.807 kez görüntülendi.
Coleman, James S.

Coleman, James S. (1926-1995) Meslek yaşamının büyük bölümünde adı Chicago Üniversitesi’yle birlikte anılan, çok saygın bir Amerikalı sosyolog, üretken bir yazar ve çeşitli monograflar ile bilimsel tebliğlerin ortak yazarı (28 kitap. 300’ün üzerinde makale).Coleman. 1991-1992 yıllarında Amerikan Sosyoloji Derneği’nin başkanlığını da yapmıştır. Coleman, bilhassa Amerika’da, kendi kuşağının sosyologları arasında sıradışı bir isimdi; ampirik araştırmalar yapmada ve formel kuramlar oluşturmada aynı derecede başarılıydı. İlgi alanları gerçekten çok çeşitliliydi. Nitekim onun çalışmalarında yer alan başlıca temalar arasında şunları sayabiliriz: eğitimin toplumsal düzeydeki örgütlenmesi, “ergenlik ve gençlik (The Adolescent Society, 1961; Youth: Transition to Adulthood, 1973; Becoming Adult in a Changing Society, 1985); eğitimde ailelerin, cemaatlerin ve dinsel kurumların rolü ile “sosyal sermaye fikri (Equality of Educational Opportunity -bunun diğer bir adı “Coleman Raporu’dur, 1966; High School Achievement, 1982; Public and Private High Schools, 1987); toplumsal bir kuramda yer alan simülasyon oyunları, kolektif karar alma ve “kolektif eylem (bu konuda bir sürü etkili makale kaleme almıştır); “matematik sosyolojisi, özellikle tahmini süreçler, maksatlı eylem modelleri ve piyasa modelleri (Introduction to Mathematical Sociology, 1964; The Mathematics of Collective Action, 1973); akılcı eylem kuramları (Foundations of Social Theory, 1990).Coleman bunlara ek olarak, siyaset sosyolojisinin klasik metinlerinden olan Union Democracynin (1956) yazarlarından birisiydi, sosyal bilimlerde “politika araştırmasına bağlı uygulamalı sosyolojinin temsilcilerindendi ve çeşitli monograflar kaleme almıştı (Community Conflict, 1957; Medical Innovation, 1966). Coleman bu monograflarda, kendi çalışmalarında sürekli işlediği temalardan ziyade, “bir seferlik etkinlikler” üzerinde duruyordu.Coleman’ın sosyoloji disiplinine çok sayıda ve değişik katkıları vardır. Yalnız en yeni kuramsal çalışmaları hâlâ tam etkisini gösterebilmiş değildir.Coleman’ın ergenlikle ilgili araştırmaları, gençlik içindeki informel toplumsal sistemlerin (*akran grubu, “altkültürler ve ödüller) önemini gözler önüne sermekteydi. Bu sistemlerin, eğitimcilerin okullar içinde kurumlaştırdıkları değerler ve ödülllerle bağdaşmadığı yerlerde çok daha çarpıcıydı bu durum. (Bazı öğrenciler, yüksek not almamak için büyük gayret sarf ederek sınıf arkadaşları arasında prestij elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı.)Coleman Raporu ve onunla beraber yürütülen eğitimde başarı konusundaki araştırmalar, çocukların bilişsel gelişiminde okul dışı faktörlerin önemini gözler önüne sermişti. Rapor’da varılan sonuç, başarıya ulaşmada görünüşle okuldan kaynaklanan etkilerin aileyle ve okul dışındaki diğer etkilerle açıklanabileceği yönündeydi. Bu görüşler zamanın sınavından geçmiş olmalarına ve varılan belli başlı sonuçlar geniş bir kabul görmesine rağmen, birçok tartışmaya yol açmış ve rapor yayınlandığı zaman sorgulanmıştı.Coleman’ın simülasyon oyunlarına ve öğrenme davranışlarına el atması, Akademik Oyunlar Programı (ya da Hopkins Oyunlar Projesi) diye bilinmeye başlanan ve oyunların “toplumsallaşma sürecindeki, özellikle okullardaki rolünü analiz etmeye çalışan çok çeşitli araştırmalardan oluşan bir akımın kurulmasını sağlamıştı. Bu çerçevedeki çalışmaların önemli bir kısmı, öğrenme sürecinin farklı boyutlarını anlamak açısından oyunların potansiyel gücünde yoğunlaştığı halde. Coleman’a yol gösteren düşünce, aynı zamanda formel sosyoloji kuramının kurulması sürecindeki (bir fizikçinin deneysel yöntemi aynı amaçla kullanabilmesiyle hemen hemen aynı şekilde saptadığı) bulgularıydı. Oyunlar, (örneğin) ulusal düzeyde bir başkanlık kampanyasını simüle edecek şekilde tasarlanmış ve elde edilen sonuçlar daha sonra, Coleman’ın yasama sürecinde kolektif karar alma hakkındaki yazılarında değerlendirilmişti.Coleman’ın kamusal politika alanındaki en önemli çalışması, herhalde, “fırsat eşitliği kavramının ve bu kavramın okul eğitimine yönelik içerimlerinin açığa çıkarılması ve analiz edilmesi çabalarında toplanıyordu. Coleman’ın gençlik ve ergenlikle ilgili çalışmaları da sosyolojinin politika belirlemede temel bir rol oynama gücünün önemli örnekleri arasındaydı. Coleman, başka çalışmalarında olduğu gibi yine geleneksel mantıklara karşı çıkıyor ve böylece hem akademik tartışmalar doğuruyor, hem de hararetli bir kamusal tartışmanın öncülüğünü yapıyordu.Coleman’ın başyapıtı olan The Foundations of Social Theory’nin kalıcı etkisini değerlendirmek için bugün herhalde oldukça erkendir. Bu kitabı hayranlıkla okuyan pek çok araştırmacı, onu sosyoloji içinde “temel bir çaba'” olarak selamlamış; Durkheim ve Parsons’ın, yine sosyoloji disiplini adına birleştirici bir kuramsal ve metedolojik temel sunmayı amaçlayan daha önceki çalışmalarıyla aynı düzeyde değerlendirmiştir.Başka araştırmacılar da, “akılcı seçim kuramının -Coleman’ın modellerini ve açıklamalarını kurmasını sağlayan o geniş şemsiyenin-, tek tek akılcı eylemlerin makro-düzeydeki sonuçlar bakımından sistemli düzenlilikler ortaya çıkardığını açıklayarak, sosyolojinin kalıcı problemlerinden olan “toplumsal düzen problemine doyurucu bir çözüm getirip getiremeyeceğini sorgulamalardır.Coleman’ın sosyolojiye katkılarının geniş kapsamlı bir değerlendirmesini yapan nefis bir hatıra kitap (der. Jon Clark, James S. Coleman) vardır.Coleman’ın ölümünden kısa süre önce kaleme alınıp, ömrü boyunca yaptığı çalışmaların önemi üzerine değerlendirme metinleri olan yazılarının da yer alması bu çalışmayı özellikle ilgi çekici hale getirmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ