Compadrazgo

  • 12 Mart 2015
  • 707 kez görüntülendi.
Compadrazgo

Compadrazgo (compadrazgo) Compadrazgo’nun en iyi tarifi, kurgusal akrabalığa dayalı bir sistem olmasıdır ve kökleri Avrupa’daki Orta Çağ Katolik kilisesine kadar uzanır. Compadrazgo esnek biçimde “manevi anne-baba” diye çevrilebilir. Yeni doğan bir çocuğun Hıristiyan kilisesinde vaftiz edilmesi sonucunda, çocuğun biyolojik anne ve babası ile (muhtemelen onlarla bir yakınlığı olmayan) manevi annebabaları durumuna gelen kişiler arasında bir ilişki kurulurken; manevi anne-babalar çocuğun kiliseye kabul edilmesini sağlar ve en azından kâğıt üzerinde dinsel eğitiminin sorumluluğunu üstlenirler. Biyolojik anne-babalar ile manevi anne-babalar birbirlerinden “ortak anne-babalar” diye söz ederlerken, bu ilişkiye davranışlar ve konuşmalarda belli bir resmilik de eklenir.Sembolik anlamıyla, compadrazgo genellikle, sadece doğmuş olmanın bir çocuğa cemaat üyesi olma hakkını tanımadığını, çocuğun toplumsal bir varlık kazanabilmesi için biyolojik annebabaların toplumsal anne-babalarla tamamlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu anlamıyla vaftiz, bir “geçiş töreni olarak nitelendirilebilir.Bazı Protestan kiliseler de annebabalardan vaftiz için yararlanmalarına ve bu pratik özellikle dünyanın her tarafındaki Roma Katoliklerinde yaygın olmasına rağmen, compadrazgo’nun sadece Akdeniz’in Katolik kültürleri ile Latin Amerika’da ekonomik ve siyasal önem taşıyan bir kurum olduğu söylenebilir.Çocukların biyolojik anne-babaları.tüm aileye ekonomik açıdan destek olacakları ve siyasa! açıdan himaye edecekleri, belki çocuğa parasal destek de sağlayacakları (örneğin, okul masraflarını karşılayarak) umuduyla siyasal ve ekonomik kaynaklara sahip ortak anne-babaları ararlar. Aynı çerçevede, cemaat içinde siyasal ve ekonomik bir nüfuza sahip kişilerin de çok sayıda manevi evlâdı olduğu görülmektedir; bu durum nüfuzlu insanların yüksek statülerinin bir kanıtı olduğu gibi, bu sayede çok sayıdaki ortak anne- babalardan alacakları emek yardımına ve siyasal desteğe güvenebilmelerini sağlar. Bu şekilde kurulmuş olan eşitsiz karşılıklı sistem, *patron-klient ilişkilerinin compadrazgo’yla sınırlı olmadığı vurgulanmakla birlikte, bu alanlarda yaygın olarak görülen birçok patron- klient ilişkisi sisteminin temelini oluşturmaktadır. Compadrazgo’nun (akrabalığın ya da devletin alternatifi bir ilişki biçimi olarak) ne kadar güçlü bir örgütlenme sistemini temsil ettiği Mafya’da oynadığı rolde açıkça görülebilir. Manevi anne-babalık Latin Amerika’da her zaman vaftizle sınırlı kalmamıştır ve çeşitli nedenlerle destek arayan insanların bir patronu kendilerine çekebilmek için kullandıkları bir terim olduğu da söylenebilir. Bu doğrultuda, varlıklı bir tanıdıktan, kutlamaların masrafını üstlenerek bir evliliğin manevi ebeveyni olması istenebileceği gibi, bir kamu binası yaptıran hayırsever birisine onun manevi ebeveyni adı verilebilir.Bu terimin, (özellikle çalışma koşulları işverenin genç kızın eğitim masraflarını üstlenmesi gibi yardımları da içeriyorsa) genç bir kızın işvereni için kullanıldığına da tanık olmaktayız.Compadrazgo terimi ayrıca, klientin iyilik talebinde bulunabilme özgürlüğünü kendinde bulduğu yardımsever “güç ilişkileri çerçevesine de esnek bir biçimde uyarlanabilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ