"Endüstriyel" ile Etiketlenen Konular

Endüstriyel açıdan toplumlar,geçmişten günümüze yaşadığı değişimlerle sosyolojinin ilgilendiği konular arasında yerini almıştır.İçeriği dolasıyla üretimi,tüketimi ve...
Endüstriyel Eylem (industrial action)İşçi ve işveren gruplarının çalışma koşulları konusunda yaptıkları tartışmalarda geçerli olan yaptırımlar....
Endüstriyel Entegrasyon (industrial integration) Ölçek ya da finans ekonomilerini verimli hale getirmek amacıyla, eskiden ayrı...
Endüstriyel Demokrasi (industrial democracy) Sanayide çalışanların »yurttaşlık hakları içerisinde, işçilerin bir sanayi işletmesinin ya da...