"Etkileşim" ile Etiketlenen Konular

Yüz Yüze Etkileşim (face-to-face interaction) Bir arada bulunan insanların birbirlerinin hareketlerini etkilemelerini anlatan süreç; ya...
Odaklanmış Etkileşim (focused interaction)İki veya daha fazla sayıdaki aktörün yüz yüze etkileşimini eşgüdümlemek için kullanılan...
Eşitsiz Etkileşim ( differential association ) 1930’larda Edwin Sutherland’in öncülüğünü yaptığı, suçun nedenleri konusunda egemen olan...