"Gecikme" ile Etiketlenen Konular

Kültürel Gecikme (cultural lag) WilÜam F. »Ogburıf ün daha geniş kapsamlı teknolojik »evrimcilik kuramının bir...