"Geçiş" ile Etiketlenen Konular

  İnsanın öğrenmesi ve insan eğitimi üzerine etki eden birçok durum söz konusudur. Öğrenmenin, yaşantıya...
Riskli Geçiş Etkisi (risky-shift effect)insanların grup içindeyken, tek başına olduklarından daha cüretkâr kararlar alma eğilimi...
Geçiş Törenleri (rites of passage)Statüdeki bir değişimin (örneğin, gençlikten yetişkinliğe, bekârlıktan evliliğe geçişin) beraberinde getirdiği...
Geçiş Payı Analizi, Geçiş Payı Tekniği (shift-share analysis, shift-share technique) Sık sık değişen mesleki dağılımlar...