"Grupları" ile Etiketlenen Konular

Yaş Grupları, Yaş Katmanları (age-sets, age-grades) Toplumsal »statüyü, oynanmasına izin verilen »rolleri ve bu rollere...
Çıkar Grupları (interest groups) “Demokrasinin değerli öğelerinden birisi, yurttaşların kendi adlarına örgütlenme becerisi ve istekliliğini...
Çalışma Grupları (work groups) İşyerindeki bazı işlerde, kısa ya da belirsiz bir süre boyunca bir...
Baskı Grupları (pressure groups)Hükümetlere, geniş anlamda kamusal çıkarlara ya da diğer *çıkar gruplarına karşı, belirli...