"Güç" ile Etiketlenen Konular

Medyanın bireyler, gruplar yani toplum üzerinde yapabileceği etkiler konusunda, birbirinden çok farklı, hatta kimi zaman...
Kolektif ve Bölüştürücü Güç (collective and distributive power) Talcott »Parsons bir denemesinde (“The Distribution of...