"İlişki" ile Etiketlenen Konular

“Eğitim sisteminin şimdiye kadarki amacı, devlete memur yetiştirmek olmuştur. Eğitim sistemi ile hiçbir yeteneği ortaya...
İlişki Katsayıları (association coefficients) İlişki katsayısı, iki “değişkenin ya da niteliğin ne ölçüde ilintili olduğunu...
Çoklu Doğrusal İlişki (mulıicollinearity) Bir “regresyon analizinde iki veya daha fazla “bağımsız değişken arasında yüksek...