"İlkesi" ile Etiketlenen Konular

Peter ilkesi (Peter principle) Çalışanları, yeterlilik ve randımanlarının üstündeki bir düzeye çıkarma eğilimini ifade eden...
Pareto ilkesi (Pareto principle) Vilfredo *Pareto’nun yazılarından türetilen, refah koşullarında meşru bir iyileşmeden, ancak bir...
En Az Çıkar İlkesi (jjrinciple of least interest) Herhangi bir ilişkide, bir şeyi elde etmeyi...