"Sosyolojik" ile Etiketlenen Konular

Temaşa (Seyir)… Bu kavram bir sosyal durumu algılama noktasında ister bir araştırmacı olsun, isterse mesleki...
Sosyolojik Müdahale (sociological intervention) Sosyologun kendi konusunu oluşturan »toplumsal harekete etkin biçimde müdahale etmesini savunan...
Felaketlerin Sosyolojik Boyutları (sociological studies of disasters) Doğal felaketler (volkan patlamaları, depremler, dev dalgalar), insanların...
AİDS, Sosyolojik AİDS Araştırmaları (AIDS, sociological studies of AIDS) Kazanılmış Immünyetmezlik Sendromu (The Acquired Immune...