"Testleri" ile Etiketlenen Konular

Yansıtma Testleri (projective tests) Esasen psikologların klinik bağlamlarda kullandığı, farklı kişilik özellikleri ya da boyutlarından...
Anlamlılık Testleri (significance tests)Ampirik sosyal araştırmalarda, içinden*örneklem elde edilen *nüfusa uygulanmak üzere örnek *değişkenler arasında bir...