"Toplumsallaşma" ile Etiketlenen Konular

  İnsanoğlu öğrenmeye açıktır.Hemen hemen her davranış insanlara toplumsallaşma yolu ile kazandırılabilir.Özellikle ana davranış usüllerini...
Toplumsallaşma ve şiddet ilişkisini açıklayabilmek için öncelikle ,  toplumsallaşma (sosyalizasyon) ve şiddet  terimlerinin  anlamları üzerinde...
Tahmini Toplumsallaşma (anticipatory socialization) Tahmini »toplumsallaşma,daha formel eğitime karşıt olarak, ele alınan bireylerin henüz ulaşmadıkları bir...
Siyasal Toplumsallaşma (political socialization) Siyasal semboller, kurumlar ve prosedürler hakkında bilgi edinerek, yönetimin pasif ya...
Mesleki Toplumsallaşma (occupational socialization) Bir çalışma ortamında, yeterliliğin kabul edilmesi ve sürekli olması için gerekli...
Çalışırken Toplumsallaşma (work socialization) Ücretli işte çalışmayı öğrenme ve bunun getirdiği ideolojik yapılara uyum sağlama...