Eşit Görünen Aralıklar

  • 13 Mart 2015
  • 823 kez görüntülendi.
Eşit Görünen Aralıklar

Eşit Görünen Aralıklar (equal appearing intervals) Eşit görünen aralıklar, başlıca yaratıcısı olan L.L. Thurstone’-dan sonra, »tutum ölçümünde Thurstone tekniği olarak adlandırılan bir terimdir.Thurstone, herhangi bir tutumun bir uçta bir »değerin mümkün olan en güçlü biçimde takdir edilmesinden, ö bür uçta aynı değerin mümkün olan en güçlü biçimde aşağılanmasına kadar bir yelpazeyi kapsadığı varsayımından vola çıkarak bir ölçüm prosedürü tasarlamıştı.Bu prosedürle, verili bir tutumu çeşitli eşit görünen aralıklara bölmeyi ve böylelikle deneklere, belirli bir tutum ya da değer kümesi içindeki açıklamalara verecekleri karşılıklar temelinde bir ölçek-değeri biçmeyi amaçlıyordu.Tutumları bu şekilde ölçekleme birçok adımı barındırır. Birinci adımda, bir grup değerlendirici, çeşitli tutum ifadelerini, bu ifadelerin tutum yelpazesindeki (bu yelpaze, daha önceden, hemen altındaki ve hemen üstündekilerle eşit mesafedeki konumları temsil eden kategorilere ayrılmıştır) göreli konumlarına bakarak değişik kategoriler biçiminde tasnif ederler. Daha sonra, bir ölçek oluşturmak için değerlendiriciler tarafından kategoriler şeklinde tasnif edilen söz konusu ifadeler kullanılır ve böylelikle, tüm değerlendiricilerin dikkate alınmasıyla belirlenen ortanca konumundan hareketle her madde için tek bir ölçek-değeri tespit edilir. Başlangıçta çok sayıda ifadeye yer verilmişse, bunlar içinden tüm belirsiz maddeleri dışlayacak ve söz konusu tutumun tüm kapsamını temsil edecek şekilde seçim yapılması gerekir. Son olarak deneklerden, ölçekteki maddeleri kabul etmeleri ya da reddetmeleri istenir ve her deneğe, kabul ettiği ifadelerin ortalamasına eşit bir puan verilir. Bu teknik, bilişsel ve davranışsal ölçekler oluşturmak amacıyla da kullanılmıştır.Bu tekniğin kullanılışında, dikkat edilmesi gereken ve iyi belgelenmiş olan çok sayıda tehlikeyle karşılaşılabileceği söylenmelidir. İlgilenilen konuyla ilgili olmayan maddeleri elemenin birbiriyle rekabet halinde olan çeşitli kriterleri vardır. Ölçek oluşturmanın amacı, deneklerin tutumlarının arahk »ölçümünü vermektir, fakat bu da, ölçekteki maddelerin aralık (“eşit görünen”) düzeyinde ölçülmesini öngerektirir ve her maddenin nihai ölçekdeğerinin nasıl türetildiği dikkate alındığında tartışmalı bir varsayımdır. Ölçek- değerleri değerlendiricilere bağlı olduğu için, bu teknikte mümkün olduğu kadar çok sayıda bilgili değerlendiriciye görev verilmesi ve bu değerlendiricilerin, ölçülen tutumlar konusunda sistemli bir yanlılığa sahip olmamaları çok önemlidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ