Gilman, Charlotte Perkins

  • 14 Mart 2015
  • 788 kez görüntülendi.
Gilman, Charlotte Perkins

Gilman, Charlotte Perkins (1860-1935) Gilman, sosyoloji, edebiyat, siyaset bilimi, iktisat ve kadın araştırmaları dahil olmak üzere çok çeşitli disiplinlerde çok sayıda çalışma ortaya koymuş Amerikalı yazardır. En çok tanınan kitabı The Yellow Wallpaper ı (1892) 1885’te bir sinir bunalımı geçirdikten sonra kaleme almıştır. Bu kitap, gördüğü psikiyatrik tedaviyi ve ‘”deliliğe” sürüklenişini anlattığı, yarı-otobiyografık bir metin sayılabileceği gibi, genelde kadınların, özelde ataerkil bir toplumdaki evli bir kadının durumunun metaforik bir anlatımı olarak da yorumlanabilir. Gilman, özellikle sosyolojik nitelikteki çalışmalarında ise kadınların kültürel bakımdan baskı altına alınmış statülerini ve bu durumun tam entelektüel gelişmelerini nasıl engellediğini ele almıştı.Harriet *Martineau ve bazı çağdaş radikal feministler gibi Gilman da, kadınların toplumsal konumu ile kölelik arasında bir benzerlik kurmaktadır.Herbert »Spencer’ın toplumsal determinizm kuramını reddeden Gilman, insanların, özellikleri kalıtımla geçmiş ya da amansız rekabetle belirlenmeyen, kendi kaderlerini planlayıp yönlendirebilecek dinamik unsurlar olduğu görüşünü savunuyordu. Bu çerçevede, kadınların insan türünün asıl ve baskın biçimi olduğunu, erkeklere ise yalnızca döllenme sürecinin yardımcıları rolü düştüğünü öngören Lester Frank *Ward’ın jinekosantrik kuramını desteklemiştir. Gilman böylece, kadınlara yönelik toplumsal baskının bekâr/ dul »annelik rollerinin (yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade etmelerini engelleyip en alt düzeye indiren bir rol) doğrudan bir sonucu olduğunu ileri sürerek, cinsiyeti sınıftan daha temel önemde bir toplumsal ayrım olarak gördüğünden »Marksizmin temel ilkelerini arka plana itiyordu.Gilman, çocukların çocuk bakım uzmanlarına emanet edilmesi gerektiğine inanıyor ve kadınlar açısından daha adil bir toplumun ortaya çıkması için devletin güçlü kurumlara sahip olmasına temel bir önem atfediyordu.Aynı doğrultudaki başka bir görüşü, kadınların işgücü içinde yer alması ve toplu yemek yapacak kooperatif mutfaklarının kurulması halinde evlerin de genel olarak ekonominin de daha üretken birimlere döneceğiydi. Gilman, Heıiand (1915) ve The Home: Its Work and Influences (1903) dahil olmak üzere 2.173 yazılı eser vermişti.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ