H Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 433 kez görüntülendi.
H Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

H Harfi
habitus habitus
halo effect halo etkisi
hate crimes nefret suçları
Hawthorne studies Hawthorne araştırmaları
hazard model riziko modeli
head of household hane reisi
health-care system sağlık bakım sistemi
health-maintenance organization sağlık bakını kuruluşu
health-related behaviours sağlıkla ilintili davranışlar
hegemony hegemonya
heredity kalıtım
hermeneutic circle yorumbilgisel döngü
hermeneutics yorumbilgisi
heterosexism heteıoseksizm
heuristic device bulgulayıcı yöntem
hidden crime gizli suç
hidden curriculum gizli müfredat
hierarchical clustering scheme hiyerarşik kümeleme şeması
hierarchical linear-model hiyerarşik doğrusal model
hierarchical linear regression hiyerarşik doğrusal regresyon
hierarchy of credibility inandırıcılık hiyerarşisi
hierarchy of needs ihtiyaçlar hiyerarşisi
Hinduism Hinduizm
histogram histogram
historical demography tarihsel demografı
historical materialism tarihsel materyalizm
historical sociology tarihsel sosyoloji
historicism tarihsicilik
historiography tarihyazımı
history tarih
holism bütüncülük
homework(ing) evde çalışma
homophobia homofobi
homosexuality homoseksüellik
hooliganism hooliganlık
horizontal integration yatay entegrasyon
horticulture bahçıvanlık
horticultural societies bahçıvan toplumlar
hospice yaşlı bakımevi
household hane, hanehalkı
household allocative system hane içi kaynak dağıtımı sistemi
household dynamics hane dinamiği
household work strategy hane çalışma stratejisi
housework ev işi
housing konut
housing class konuta göre sınıflandırma
human ecology insan ekolojisi
human geography insan coğrafyası
human nature insan doğası
Human Relations Movement İnsan İlişkileri Hareketi
human rights insan hakları
human-capital theory insan sermayesi kuramı
humanism hümanizm
humanistic sociology hümanist sosyoloji
hunting and gathering societies avcıyiyecek toplayıcı toplumlar
hybrid identities melez kimlikler
hydraulic hypothesis hidrolik hipotezi
hydraulic society hidrolik toplum
hyper-inflation hiper enflasyon
hypothesis hipotez
hypothesis testing hipotez testi
hypothetico-deductive method hipotetik-tümdengelimsel yöntem

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ