İlişki Katsayıları

  • 14 Mart 2015
  • 772 kez görüntülendi.
İlişki Katsayıları

İlişki Katsayıları (association coefficients) İlişki katsayısı, iki “değişkenin ya da niteliğin ne ölçüde ilintili olduğunu göstermekte kullanılan bir sayıdan oluşur. Bunun iki temel tipi, kovaryasyon (birlikte değişme ölçüleri) ile benzer/siz/lik ölçüleridir. Kovaryasyon ölçüleri (Pearsoncı ürün-moment korelasyonu r gibi), veri “değerlerinin üretilmesi (çoğaltılması) üzerine kurulmuş olup; değişkenlerin ilişkililik ölçüsünü (0=hiç, l=tam değerindedir) ve değişkenlerin birbirleriyle hangi yönde değiştiklerini (bir değişken diğeriyle birlikte artıyorsa pozitif, diğeri arttıkça azalıyorsa negatif yönde) göstermektedir.İlişki ölçüleri, söz konusu değişkenlerin “ölçüm düzeyine bakarak seçilmelidir ve ilişki ölçülerinin çoğu, eğer veri değerleri o düzeye kurallara uyularak dönüştürülürse aynı değeri korurlar; şöyle ki, eğer yeni veri değerleri alınır, ama yine başlangıçtaki sıra korunursa, KendalPın sıralama verilerin korelasyonu, s, aynı değeri alır.Benzer/siz/lik ölçüleri, hem yüksek değerin değişkenler arasında büyük bir benzerlik olduğu anlamına geldiği benzerlik (ya da yakınlık) ölçülerini, hem de yüksek değerin büyük bir farklılığı gösterdiği benzersizlik ölçülerini kapsar.Çoğu ilişki ölçüsü, temel değer/ kura! koyucu faktör, yani ır=v2/N biçimindedir. Temel değer, ilgi konusu olan özelliği temsil ederken, kural koyucu faktör temel değerin alabileceği varsayılan maksimum değer olarak tanımlanır, böylece toplam ölçü maksimum 1 ‘e ulaşır. Sıfır değer normal olarak ya istatistiki bağımsızlığı (q, v2, u ve s’deki gibi) ya da ortak bir özelliğin olmamasını (benzer/siz/lik ölçülerindeki gibi) temsil edecektir.İstatistiki ilişkiler ve “korelasyon ölçüleri, kendi başlarına nedensel ilişkilerin, kuramsal akıl yürütme ve modellerle saptanması gereken kanıtları değillerdir. İstatistiki ilişkiler pratikte, nedensel bağlar kurmanın eşdeğeri olarak değerlendirilir ve bu yüzden ders kitapları “aldatıcı korelasyonlara karşı uyarıda bulunurlar. Bir nedensel süreç modeline kantitatif değerler yüklemekteki yararlarını korudukları halde, nedensel mekanizmalara ilişkin bilgilerimiz daha eksiksiz duruma geldikçe istatistiki ölçülerin araştırma süreçlerinde daha az önem taşıyacakları düşünülebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ