İşçi Hareketi

  • 14 Mart 2015
  • 557 kez görüntülendi.
İşçi Hareketi

İşçi Hareketi (labour movement) Emek piyasasında emeklerini satan işçileri temsil eden her türlü örgütlenmeyi kapsayacak şekilde betimsel anlamda kullanılan bir terim. Bir işçi hareketi, bulgusal olarak endüstriyel ve siyasal şeklinde iki kanada ayrılabilir: Endüstriyel kanat “sendikalardan ve yüksek ücretler, daha fazla “endüstriyel demokrasi veya endüstriyel eğitim gibi dar kapsamda tanımlanmış iktisadi hedeflere ulaşmaya çalışan diğer gönüllü birliklerden oluşurken, siyasal kanat “devlet iktidarını emeğin yararına olacak şekilde etkilemeye ya da denetlemeye çalışan bir ya da daha çok sayıda “siyasal partiden meydana gelir.Tarihsel olarak bakıldığında, işçi hareketleri hep çok parçalı olmuştur “Marksizmin ve “sosyalizmin işçi ögütleri içindeki derin etkisine bağlı olarak bu konuda bir hayli geçmişe uzanan kuramsal tartışmalar yapılmıştır.Marksizm ve sosyalizm, işçi hareketlerine, örgütlü işçi sınıfını ya da “proletaryayı somutlaştıran, böylece çeşitli unsurlar arasındaki birliğe ivme kazandırma hedefini içeren bütüncü bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Yine de, devrimci strateji konusunda, işçi sınıfının siyasal denetimi sadece örgütlü sendikal eylemlerle sağlamasını öngören *sendikalist beklentiler ile sendikal eylemin siyasal mücadeleye dönüşmesi gerektiğini vurgulayan “Leninist bakış arasında çeşitli anlaşmazlıklar görülmüştür.İşçi hareketi konusu üzerinde çalışan daha muhafazakâr düşünüş biçimine sahip öğrenciler, ABD’de işçi-işveren ilişkileri araştırmalarının öncülüğünü yapmış olan Selig Perlman’ın yaklaşımını yansıtmaya eğilimlidirler. Amerikan işçi sınıfı örneğinden derinden etkilenen Perlman, sınırlı mesleki ve komünal bağlılıkları ifade eden işçi hareketlerinin, kendisinin fırsat komünizmi diye adlandırdığı bir eğilimi somutlaştırdığını; tüm işçi sınıfını birleştirmenin yollarını arayan entelektüeller komünizmini yansıtmadığını iddia etmişti.Son yıllarda, farklı sanayi toplumlarının işçi hareketlerinin tarihsel, kültürel ve kurumsal çeşitliliği konusuna daha fazla eğilindiği kesinlikle doğru bir saptamadır (der. M. Regini, The Future of Labour Movements, 1992).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ