İstatistiki Çıkarsama

  • 14 Mart 2015
  • 540 kez görüntülendi.
İstatistiki Çıkarsama

İstatistiki Çıkarsama (statistical inference) Bir örneklemden elde edilen sonuçların, daha genel düzeyde bir »nüfus için kullanılabilmesini sağlayan süreç.Daha kesin ifade edersek, belirli bir nüfus içindeki bir örneklemden elde edilen sonuçlara dayanarak o nüfus hakkında çıkarımlar yapılabilmesini anlatan bir terim.Çıkarımsal istatistik, genellikle, istatistiki analizin bir dalı olarak, değişkenlerive değişkenler arasındaki ilişkilerin kuvveti ve niteliğini betimleyen, fakat genellemeler yapılmasına olanak tanımayan betimsel istatistikten ayrı bir yere konur. Bir nüfusta gözlenen bir örneklemden hareketle o nüfus hakkında çıkarsamalar yapabilmek, kullanılan »örnekleme tekniğine bağlı olacaktır.Bilimsel bir ömeklemin önemi, istatistiki genellemeler ya da çıkarsamalar yapılmasını sağlamasına dayanır.Sözgelimi, Britanya’da üniversite öğrencileriyle ilgili tesadüfen seçilen örnekleme dayalı bir »anket araştırması yürütür ve onların ortalama ağırlıklarını saptarsak, Britanya’daki üniversite öğrencilerinin tümünün ortalama ağırlığının hangi kategoriye girebileceğini çıkarabiliriz. »Kota örneklemleri gibi başka örneklem tipleri ise bu tür çıkarsamalar yapılmasına olanak tanımaz. Örneklemden yola çıkarak nüfus ortalamasını ne kadar doğrulukla kestirebileceğimiz (ömeklemin doğru seçildiğini varsaydığımızda) şu iki şeye bağlı olacaktır: ömeklemin büyüklüğü ve nüfus içindeki ağırlıkların değişkenliği. Bu faktörlerin ikisi de standart hata hesaplarına yansıtılır.Standart hata ne kadar büyük olursa, örneklem ortalamasının nüfus ortalamasını doğru biçimde yansıtma ihtimali o kadar az olacaktır.Dolayısıyla ve daha kesin bir anlatımla, çıkarımsal istatistik, bir nüfusun özelliklerinin o nüfustan örneklem seçerek elde edilen verilerden hareketle ortaya koyulduğu »tümevarıma çıkarsamanın bir biçimidir. Pratikte ise, daha iddialı bir amaç taşıyan kesririm, açıklama ve hipotez testi gibi yöntemlere başvurulmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ