Sosyoloji

V Harfi validity geçerlilik value değer value-freedom değer-özgürlüğü value-judgements değer-yargıları value-neutrality değer-tarafsızlığı Value-Proposition Değer Önermesi...
U Harfi unanticipated consequences tahmin edilmeyen sonuçlar unconditional response koşulsuz yanıt unconditional stimulus koşulsuz uyaran unconditioned response koşullan(dırıl)mamış...
T Harfi taboo tabu tabular presentation tablo sunumu tacit knowledge zımni bilgi tacit understanding zımni...
S Harfi sacred kutsal Sample of Anonymized Records İsimsizleştirilmiş Kayıtlar Ömeklemi sample örneklem sample selection bias...
R Harfi race ırk racialism ırk ayrımcılığı racialization ırksallaştırma racism ırkçılık radical criminology radikal kriminoloji...
Q Harfi qualitative comparative analysis karşılaştırmalı kalitatif analiz qualitative versus quantitative debate kalitatif-kanlitatif tartışması quality of life...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »