Sosyoloji Sözlüğü

Z Harfi Zeitgeist çağın ruhu zero tolerance sıfır tolerans zero-sum games sıfır toplamlı oyunlar zone...
Y Harfi youth gençlik youth culture gençlik kültürü
W Harfi wage-labour ücretli emek war savaş wealth zenginlik welfare benefits refah hizmetleri welfare goods...
V Harfi validity geçerlilik value değer value-freedom değer-özgürlüğü value-judgements değer-yargıları value-neutrality değer-tarafsızlığı Value-Proposition Değer Önermesi...
U Harfi unanticipated consequences tahmin edilmeyen sonuçlar unconditional response koşulsuz yanıt unconditional stimulus koşulsuz uyaran unconditioned response koşullan(dırıl)mamış...
T Harfi taboo tabu tabular presentation tablo sunumu tacit knowledge zımni bilgi tacit understanding zımni...
Sonraki Sayfa »