Korporasyon Toplumu

  • 14 Mart 2015
  • 854 kez görüntülendi.
Korporasyon Toplumu

Korporasyon Toplumu, Korporatizm (corporate society, corporatism) Bu terimler, iktisadi, toplumsal ve siyasalkarar üretme süreçlerine, büyük ölçekli korporasyon şeklindeki organizasyonların çıkarlarının yön verdiği bir toplum tipini anlatır. Kendi çıkarları doğrultusunda ortaklaşa hareket eden insan gruplarına örnek olarak, şirket gruplarını, »meslek örgütlerini, »sendikaları ve »baskı gruplarını verebiliriz. Sosyologlar  ise dikkatlerini genellikle ekonomik »şirketler, özellikle yirminci yüzyıl içinde ortaya çıkmış olan büyük çokuluslu şirketler üzerinde ve bu şirketlerin ekonomiyi ne ölçüde denetimleri altında tuttuklarında ya da demokratik süreçlerle ne kadar denetlendiklerinde yoğunlaştırmışlardır.Şimdiye kadar toplanan kanıtlar, şirketlerin »pazarda ciddi bir gücünün bulunduğunu, yalnız pazar rekabetinin ve »devletin bu gücü sınırlayabileceğini gösterir. Şirket grupları birbirlerine bağımlıdır. 1970’li yıllarda, devletin yanı sıra iktisadi karar üretme süreçlerine dahil olan işveren birlikleri ile sendikalar arasında korporatist bir ilişkinin hüküm sürdüğü iddia edilmiştir. Korporatizm özellikle Batı Almanya’da. İskandinav ülkelerinde ve daha az ölçüde Britanya’da görülmüştü. Korporasyonlar biçimindeki grupların, kendi üyelerini denetim altında tutmanın karşılığında, ulusal politikayla ilgili kararların alınmasında söz hakkına sahip oldukları söyleniyordu. Sendikalar konusunda ise, korporatizmin işçi sınıfının *tümleşmesinin bir biçimi ya da işçilerin gücünün bir ifadesi olup olmadığına ilişkin olarak bir hayli tartışma yapılmıştır.Fakat 1980’lerin ağır ekonomik atmosferinde, korporatizm, özellikle Britanya’da, sendikalar siyaset sahnesinden neredeyse tümüyle dışlandıkları zaman, hemen hemen tamamen ortadan kalkmıştır. John H. Goldthorpe’un derlediği ve 1945’ten sonraki çağda ileri kapitalist toplumlarda görülen siyasal ve endüstriyel çatışmalarla ilgili bir dizi mükemmel karşılaştırmalı inceleme temelinde kaleme alınan denemeleri bir araya getiren Order and Conflict in Contemporary Capitalism (1984), çeşitli korporatizm yorumlarını enine boyuna irdeleyen bir çalışmadır.Korporatizm kuramlarının, onları, yirminci yüzyılın başında Roma Katolik Kilisesi, İtalyan Faşist Partisi ve başka çevrelerce benimsenip dile getirilen »normatif kurama dayalı korporasyon devleti görüşünden ayırmak için bazen “neo-korporatizm kuramı” şeklinde adlandırıldığı da belirtilmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ