Kültürel Materyalizm

  • 14 Mart 2015
  • 1.990 kez görüntülendi.
Kültürel Materyalizm

Kültürel Materyalizm (cultural materialism) Antropolojide, insan kültürünün çoğu yönünün maddi temelde açıklanabileceğini öngören bir makro kuram. Kültürel materyalizmin en sistematik formülasyonu, Marvin Harris’-in antropolojik *kültür kuramlarının gelişmesini konu alan kapsamlı araştırmasının (The Rise of Anthropological Theory, 1968) son iki bölümünde bulunabilir. Amerikalı bir antropolog olan Harris, bu kitabı yazma amacının “insan biliminde metodolojik önceliği tekrar tarihsel yasalar arayışına vermek”, özel olarak da “sosyo-kültürel fenomenler alanında Darwinci strateji analogunun tekno-çevresel ve teknoiktisadi determinizmin ilkesi olduğu”-nu kanıtlamak olarak ifade etmişti. Buna göre, benzer koşullarda uygulanan benzer teknolojiler malların üretimi ve dağıtımında benzer düzenlemeler ortaya çıkarıyor ve bu da, faaliyetlerini benzer inanç ve değerler sistemleri doğrultusunda düzenleyip açıklayan benzer türde toplumsal gruplaşmaları destekleme sonucunu doğuruyordu. Böylece araştırmada öncelik. *doğal ayıklanma ilkesinin önceliği yeniden üretim başarısının incelenmesine vermesiyle aynı şekilde, sosyo-kültürel yaşamın maddi koşullarının incelenmesine tanınmış oluyordu.Harris’in iddiası, bu durumun sosyo-kültürel yaşamın maddi koşulları incelemesini özgül bir “toplum yasasr’ndan ziyade “temel bir araştırma stratejisinin ifadesi” haline getirdiği şeklindeydi. Onu eleştirenler ise, *tarihsicilikten kaçınmak ve Hegelci »diyalektiğe gönderme yapmamak yönündeki çabalarına rağmen Harris’in kültürün incelenmesinde benimsediği materyalist yaklaşımının, Marx ve Engels’in »materyalizmiyle aynı karakteristik özellikleri taşıdığını; başka bir anlatımla, kültürel materyalizmin somut bir araştırma stratejisi olarak kendi temel öncüllerini çürüten ampirik bulgularla uğraşma hatasına düştüğünü ve sözde bir tarih yasası olarak, her şeyi iddia edip hiçbir şey söylemeyen bir çerçevede soyut kalması zorunluluğunu gözlemlemişlerdir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ