Malinowski, Bronislaw Kaspar

  • 14 Mart 2015
  • 693 kez görüntülendi.
Malinowski, Bronislaw Kaspar

Malinowski, Bronislaw Kaspar (1884-1942) Polonyalı antropolog. Malinowski, fizik ve matematik doktorasını doğduğu şehir olan Kracow’da tamamlamış; Frazer’ın Altın Dal (The Golden Bough) adlı kitabını okuduktan sonra sosyal antropolojiye yönelmişti.Malinowski daha sonra Londra’da, Avusturalya yerlileri üzerine bir tez kaleme almış, 1915 ile 1918 yılları arasında toplam olarak yaklaşık iki yılı bulan dönemlerde Yeni Gine’deki Trobriand Adaları’nda •alan çalışması yürütmüş, çadırını köylerin içine kurarak şimdiki derinlemesine alan çalışmasının klasik yöntemlerinden birini geliştirmiş, araştırılmakta olan halkın dilini öğrenmenin ve “yerliler’in bakış açısını yakalamanın önemini vurgulamış, 1927’de London School of Economics’de sosyal antropoloji kürsüsünün başkanlığına getirilmiş ve orada seminerler verirken, günümüzün tanınmış antropologlarının pek çoğunun danışmanlığını yapmıştır.•İşlevselcilik kuramıyla özdeşleştirilmiş bir insan olan Malinowski’ye göre, tüm insan kültürü er geç temel •ihtiyaçların tatminine indirgenebilir.•Ritüeller. •akrabalık modelleri, iktisadi değişimler (meşhur •kula halkası dahil olmak üzere bloklaşma) kökenleriyle değil, o anki kullanım biçimleriyle açıklanmalıdır. Tüm âdetleri ve uygulamaları, belli bir devirden itibaren “hayatta kalanlar” şeklinde açıklamaya çalışan daha önceki kuramlar gözden düşmüştür. Malinowski’nin kurumlardan ayrı olarak, sadece bugünkü anlamı vurgulaması tarihsel bağlamların göz ardı edilmesi anlamına gelmekteydi.Verili bir toplumun uyumlu •dengesini idealleştirmiş, bu tarihsel-olmayan yaklaşımıyla Trobriand Adalan’nda yaşayanların hâlâ Taş Devri’nde takılıp kaldıkları, değişime neden olabilecek temel çatışmalar yaşamadıkları izlenimi doğurmuştu. Verili bir toplumun ahenkli »dengesini idealize eden ve tarihsel olmayan bu yaklaşım, Trobriandlıların hâlâ Taş Devri’nde kaldıkları ve değişime yol açabilecek, temel Çatışmalardan yoksun oldukları izlenimi veriyordu. Yerli halkla yapılan  yoğun alan çalışması üzerine, ideal olarak sömürge idarecilerinin, misyonerlerin ve tüccarların ikincil kaynaklarının üzerinden atlanarak yapılan vurgu, dış ve sömürgecilere ait güçlerin kuvvetli müdahalelerinin göz ardı edilmesi riskini taşıyordu. Trobriand Adalarfnın siyasal yapısının kendi içine kapalı açıklaması bile yakın zaman önce olan değişimleri göz ardı etmekteydi. Malinowski’nin ölümünden sonra yayımlanan güncesi, hem kendi katılımcı alan çalışmasının hem de nihai metinlerinin dışında bırakmaya çalıştığı güçlü Beyaz yabancıların son derece belirgin varlığını ortaya koyar. Malinowski’nin işlevselci metodolojisi, -kuram kusurlu olmasına rağmen- kalıcı izler bırakmış ve böylece antropologları bir toplumu bütüncül olarak incelemeye teşvik etmişti.İnançlar, ritüeller, akrabalık, siyasal örgütlenme ve iktisadi pratikler, artık birbirlerinden ayrı bir şekilde değil, karşılıklı ilişkileri içinde incelenebilirdi.Malinowski Trobriand Adalan’nda yaşayanların farklı özelliklerini irdeleyen anahtar önemde monograflar yayınlamıştı. Bunlardan Argonauts of the Western Pacific (1922), Crime and Custom in Savage Society (1926), İlkel Toplumlarda Cinsellik ve Baskı (Sex and Repression in Savage Society, 1927), Vahşilerin Cinsel Yaşamı (The Sexual Life of Savages, 1929) ve Coral Gardens and their Magic (1935, 1948) şimdi bu disiplinin klasik metinleri arasında yer almaktadır. Malinowski uluslararası şöhreti sayesinde Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok yer dolaşmış ve bazı görevler üstlenmiş, çoğunlukla hakkında hiçbir etnografik bilgi sahibi olmadığı yerlerde sömürge politikaları üzerine söz söylemek durumunda bırakılmıştır. Onun işlevselciliği. sömürgeleştirilenin kendi kaderini tayin hakkını öngörmüyordu.A Diary in the Strict Sense of the Term (1967) adlı eseri, ilk dönem çömezlerini sık sık hayrete düşürecek biçimde, antropolog ile ötekiler arasındaki kültürlerarası karşılaşmayı anlamada önemli bir metin olarak kabul edilmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ