O Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

  • 17 Mart 2015
  • 564 kez görüntülendi.
O Harfi ile Başlayan Kavramlar ve Anlamları

O Harfi
Object Relations Test Nesne İlişkileri Testi
Object Relations Theory Nesne İlişkileri Kuramı
objective nesnel
objectivity nesnellik
observation gözlem
observer bias gözlemci yanlılığı
occupational career mesleki kariyer
occupational classification mesleki sınıflandırma
occupational community mesleki cemaat
occupational mobility mesleki mobilite
occupational prestige mesleki prestij
occupational segregation mesleki ayrım
occupational socialization mesleki toplumsallaşma
occupational structure mesleki yapı
odds ratio ihtimal oranı
Oedipal stage Oidipal aşama
Oedipus complex Oidipus kompleksi
official statistics resmi istatistikler
oligarchy oligarşi
oligopoly oligopol
ontology ontoloji
open ended question açık uçlu soru
open groups açık gruplar
open response açık yanıt
open societies açık toplumlar
operant conditioning or learning işlemsel koşullan(dır)ma veya öğrenme
operational definition işlemsel tanım
operational model işlemsel model
operationalization işlemselleştirme
opinion polls kamuoyu yoklamaları
opportunity structure fırsat yapısı
optimal alignment optimal diziliş
optimal matching optimal eşleştirme oral history sözlü tarih
ordinal scales sırasal ölçekler
organic analogy organik analoji
organic composition of capital sermayenin organik bileşimi
organic management systems organik yönetim sistemleri
organic nationalism organik milliyetçilik
organic solidarity organik dayanışma
organization örgüt (organizasyon)
organization man örgüt (organizasyon) insanı
organization theory örgüt (organizasyon) kuramı
organizational culture örgüt (organizasyon) kültürü
Organizational Design Movement Organizasyon Tasarımı Hareketi
organizational reach organizasyon menzili
organized crime organize suç
oriental despotism doğu despotizmi
original income asıl gelir
Osgood’s semantic differential scale Osgood ayrımsal anlam ölçeği
other-directedness öteki-yönelimlilik
out-group dış-grup
outlier effects uç etkiler
outwork(ing) dışarıda çalışma
over-determination üst-belirlenim
over-socialized conception of man aşırı toplumsallaşınış insan anlayışı
over-urbanization aşın kentleşme
overt participation aşın kentleşme
overt participation observation açık katılımcı gözlem

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ