Organize Suç

  • 15 Mart 2015
  • 731 kez görüntülendi.
Organize Suç

Organize Suç (organized crime) Kazanç getiren tüm »suçlar toplumsal düzeyde organize edilmiştir, fakat bu terim genellikle, hiyerarşik bir yapı içindeki çok sayıdaki insanın süreklilik gösteren suça dönük fiillerle meşgul olduğu durumlar için kullanılır. Organize suç kapsamına giren fiillerin en yaygın olanları, haraç toplama ve içki, uyuşturucu, kumar, tefecilik, fahişelik gibi yasadışı mal ve hizmetlerin sağlanmasıdır.Bu faaliyetlerin hepsinde, organizasyonun aşağı kademelerindeki kişilerle bağlantı halindeki kurban ya da müşterilerle sürekli ilişkiler kurmak söz konusudur. Dolayısıyla organize ya da örgütlü suçun başarıyla gerçekleştirilmesi için, polis ya da diğer adlı ve idari mercilerle bir dereceye kadar rüşvet ağları kurulması veya korkutup sindirmeye yönelik eylemlere girişilmesi zorunludur. Organize suç çoğunlukla, Çin bölgesindeki Tonglar, on dokuzuncu yüzyılda Napoli Krallığı’nda kurulan Camorra, Sicilya Mafyası ve ABD’deki Cosa Nosta gibi gizli örgütlerle eş anlamlı olarak düşünülmektedir.Tabii, bu türde gizli örgütler kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olsalar bile, bunların gerçekte suça yönelik eylemlere giriştiklerini varsaymaktan ziyade, bazı mafya üyelerinin kardeş organizasyonları olarak çalıştıklarını iddia etmek daha akla uygun bir yaklaşımdır. Gizli organizasyon mitinin oluşması suçlulara, kurbanları sindirerek yardım ederken, kamu yöneticilerine de polisin etkisizliğini ortaya koymakta yaramaktadır. Suça yönelik faaliyetler genelde etnik bakımdan karışık bir tabloyu yansıtmakla birlikte, organize suç çoğunlukla ırkçılıktan beslenmektedir. Organize suç, şiddetle iç içedir ve haraç toplamada, sindirilen kişi ve kesimler üzerindeki denetimin sürdürülmesinde, grup içindeki iktidar ve gruplar arası denetim tekeli mücadelelerinde tehdide dayalı bir mekanizmayla etkili olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ