Patrimonyalizm

  • 15 Mart 2015
  • 5.581 kez görüntülendi.
Patrimonyalizm

Patrimonyalizm (patrimonialism) Max »VVeber’in Ekonomi ve Toplum’ – da (Economy and Society, 1922) tanımladığı bir siyasal »tahakküm biçimi. Patrimonyalizmde otorite, hanedan ailesinin kullandığı kişisel ve bürokratik güce dayanır; bu güç resmi olarak keyfidir ve hükümdarın doğrudan denetimi altındadır. Bu son kıstas şunu gösterir: Tahakküm, hiçbir bağımsız güç tabanı bulunmayan köleler, paralı askerler, askere alınmış diğer kimseler ya da diğer gruplarla (geleneksel toprak  sahibi aristokrasi olmamak kaydıyla) doldurulan bir siyasal aygıt aracılığıyla sağlanır. Patrimonyal iktidar, iktidar araçlarını bu şekilde denetleyerek, otoritesini kullanmasına karşı getirilen geleneksel sınırlamalar pahasına, geleneksel kişisel inayet ve lütuflarını genişletebilir. Hükümdarın takdir yetkisinde son derece büyük bir genişleme görüldüğünde ise, patrimonyal otorite Weber’in “sultanizm” diye adlandırdığı olguyla hemen hemen aynı düzlemde buluşur. Weber patrimonyal bürokrasilere örnek olarak bazı Afrikalı ve Doğulu toplumları (Çin İmparatorluğu çok açık bir örnektir) gösterir ve bunların, muhalif görüşlerin ifade edilme aracı olarak yalnızca saray isyanları kaldığından, göreli olarak istikrarsız sistemler olduklarını ileri sürer.Yine Weber’e göre, “akılcı-hukuksal” bir »devlet ve »bürokrasinin olmaması da, söz konusu toplumlarda modern (Batı tipi) kapitalizmin gelişmesinin önündeki önemli engellerden birisidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ