Siyasal Kültür

  • 15 Mart 2015
  • 5.203 kez görüntülendi.
Siyasal Kültür

Siyasal Kültür (political culture) Bir toplumun siyasal iktidar sistemini meşrulaştırmaya yardım eden »normlar, »değerler ve »semboller (örneğin ABD’de anayasa, demokrasi, eşitlik, bayrak). Siyasal kültür çöktüğünde ya da kuşkulu bir hal aldığında, tıpkı 1989-1991 ‘de Orta Avrupa ve SSCB’de olduğu gibi bir »meşruiyet krizi baş gösterir. Genel olarak »kültür gibi siyasal kültür de, verili bir toplumda insanların hakikat olarak kabul ettiği, edinilmiş bilgi parçalarından oluşur. Çeşitli skandallar, başarısızlıklar ve siyasal çöküşler, yurttaşların sistemin bütününe olan inançlarına kısa süreli zararlar verebilir. Bu yüzden siyasal kültürün korunması, siyasetçiler ile her düzeydeki devlet bürokratlarının başlıca görevlerinden birisi olmak durumundadır.Siyasal kültür teriminin modern kullanımı İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme dayanır. Gabriel Almond ve Sidney Verba’nın Yurttaş Kültürü (The Civic Culture, 1963) adlı çalışmaları, kültürel gelişimle siyasal gelişimin yan yana ilerlediğini göstermeyi amaçlayan, beş ülkedeki siyasal tutumlar ve demokrasi üzerine klasik bir karşılaştırmalı araştırmadır. Siyasal kültür teriminin değeri belirli bir siyasal gündeme dayanmaz. Daha yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, (yurttaşların yürekten inandığı ve desteklediği) “gerçek” siyasal kültürler ile (yapay yollarla yaratılmış ideolojilerin, yurttaşlara tehditle ya da zorla dayatılmasıyla kurulan) “empoze edilmiş” siyasal kültürler arasında bir ayrım yapmaya çalışmışlardır.Amerika Birleşik Devletleri ve eski Sovyetler Birliği’nde görüldüğü türden siyasal kültürlerin, kendilerini »etnisite ve »milliyetçiliğin merkezkaç baskılarına nasıl uyarlayacağı, yanıtını ancak zamanın verebileceği bir sorudur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
BİR YORUM YAZ