Sömürgecilik

  • 15 Mart 2015
  • 630 kez görüntülendi.
Sömürgecilik

Sömürgecilik (colonialism) Daha gelişkin ülkelerin Asya. Afrika, Avustralasya ve Latin Amerika bölgelerinde formel siyasal otorite kurması. Sömürgecilik; etki alanları, dolaylı denetim biçimleri, »yarı-sömürgecilik ve »yeni sömürgecilikten ayrı bir olgudur.Sömürgecilik on beşinci yüzyıldan itibaren Amerika kıtasının kuzeyinde ve güneyinde İspanya. Portekiz, Britanya.Fransa ve Hollanda tarafından uygulanmaya başlamış, daha sonra yayılarak, on dokuzuncu yüzyılda hemen hemen tüm Asya ile Afrika’yı içine almıştı. Sömürgecilik, mutlaka olmamakla birlikte genellikle bu bölgelere Beyaz toplulukların yerleştirilmesi, sömürgeci ülke yararına yerel ekonomik kaynakların sömürülmesiyle beraber görülüyor, bazen ikisi bir arada yürüyordu.Sömürgecilik terimi genellikle »emperyalizmin (emperyalizm başka informel denetim mekanizmalarını da kapsamasına rağmen) eşanlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sömürgecilik tartışması, emperyalizmin nedenleri, yararları ve etkisiyle ilgili tartışmalara ek olarak, aşağıdaki gibi çok geniş konuları içine alan bir odak noktası olmuştur: sömürge denetiminin farklı mekanizmaları, Fransa ve Portekiz’in asimilasyoncu politikaları ile Britanya’nın daha ayrımcı politikaları arasındaki karşıtlık; eski toplumsal, ekonomik ve siyasal sistemlerin yıkılıp yenilerinin geliştirilmesinden kaynaklanan, sömürgeleştirilmiş ülkelerdeki toplumsal ve ekonomik etki; on dokuzuncu yüzyılın, “uygarlaştırma misyonu” fikri ve bununla ilintili olup ırkçılığın yükselişi etrafında kurulan tahakküm söylemi; gerek ABD’-den gerek SSCB’den gelen uluslararası baskıların ağırlıkları, sömürgelerde bağımsızlık talebiyle ortaya çıkan milliyetçi hareketlerin yükselişi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki sömürgeci devletlerin güçlerinin tükenişi gibi, sömürgeciliğin 1945’ten sonraki dönemde ortadan kalkmasının nedenleri.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ