Sosyal Hizmet

  • 15 Mart 2015
  • 569 kez görüntülendi.
Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet (social work) Bireyin sıkıntı çekmesini önleyerek ya da rahat olmasını sağlayarak, insanın refah düzeyini yükselten çeşitli örgütlü yöntemler için kullanılan genel bir terim.On dokuzuncu yüzyılın sonunda sosyal hizmet büyük ölçüde gönüllülük temelinde (en çarpıcı olarak, orta sınıf kadınlarının hayır faaliyetleri şeklinde)yürütülüyor ve esas olarak maddi »yoksulluğun hafifletilmesini amaçlıyordu. İkinci Dünya Savaşfndan sonraki dönemde ise, sosyal hizmetler giderek »profesyonelleşmiştir ve şimdi, ekonomik refahın yanı sıra duygusal ve zihinsel boyutları da kapsayan, çok daha geniş bir uygulama alanı vardır.Günümüzdeki sosyal hizmetler, modern »refah devletinin bileşenlerini oluşturan diğer toplumsal hizmetlerle arasına bir fark koyamamanın sıkıntısını çekmektedir. Sözgelimi Britanya’da, sosyal hizmet görevlilerinin, tamamı başka toplumsal hizmetlerin sorumluluk alanına giren »işsizlik, barınma ve yoksulluk sorunlarına eğilmelerini gerektirecek hiçbir hukuki yükümlülükleri (ve pratik kaynakları) yoktur.Sosyal hizmet görevlilerinin eğilmeleri beklenen konular, “içsel yaşamın kalitesini azaltan çok çeşitli türdeki problemlerdir (örneğin, evlât edinme, küçüklere ve ihtiyarlara bakma, evlilik uyumu, cinsel ve fiziksel istismar, genelde insanların birbirleriyle ilişkilerine bağlı olan problemler ve bunalımlar).Uygulamada çeşitli sosyal hizmet modelleri vardır. “Problem çözme” yaklaşımı, sosyal hizmet görevlisinin, ilgilendiği kişinin kendi sıkıntılarıyla başa çıkacak duygusal ve örgütsel kaynaklarını güçlendirmesini gerektirir. Çeşitli “psiko-sosyal terapiler”, psiko-sosyal tedavinin önkoşulu olarak baştan bir psiko-sosyal teşhiste bulunma gerekliliğini vurgular. Kısmen bu yaklaşımda içerili olan determinist ve me-, kanik eylem görüşüne karşı bir tepki olarak “işlevselciler”, sosyal hizmet görevlilerinin, uygun bir destek ilişkisi kurarak, ilgilendikleri kişilere (onları tedavi etmek yerine) yardımcı olma rolünü vurgulamışlardır. Diğer modellerde ise davranışı değiştirici, krize müdahale edici ve kısa vadeli iş merkezli çabalara öncelik verilmektedir. Aslında sosyal hizmet, pratik, özgül bir yönteme bağlı kalmaktan daha çok, eklektik pragmatizmle karakterize edilir. Son zamanlarda feminist kuramın ve antibaskıcı pratiğin güçlü etkileri olduğuna da dikkat çekilmelidir. İyi değerlendirme metinleri olarak Britanya için Malcolm Payne, Modern Social Work Theory ye (1991) ve ABD için J. Hefferman vd., Social Work and Social Welfare’s (2. basım. 1992) bakabilirsiniz.Bu alana dışarıdan bakan birçok gözlemcinin, sosyal hizmetin periyodik psikoterapötik işlevlerine yönelik endişelerini dile getirmiş olması şaşırtıcı değildir. Benzer biçimde sosyal hizmet uygulamaları, içsel ahlâki karakteri dikkate alındığında, bu hizmetlere esasen (ya »toplumsal adaleti destekleyen ya da engelleyen bir çerçevede) siyasal bir araç gözüyle bakan kişiler arasında sürekli tartışmalara konu olmuştur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ