Sosyolojik Müdahale

  • 15 Mart 2015
  • 901 kez görüntülendi.
Sosyolojik Müdahale

Sosyolojik Müdahale (sociological intervention) Sosyologun kendi konusunu oluşturan »toplumsal harekete etkin biçimde müdahale etmesini savunan Fransız sosyolog Alain Touraine’in, “onaylanmış ve organize edilmiş pratikler ağı”nın arkasında yatan “fiili toplumsal ilişkiler”i ortaya koymak için kullandığı bir teknik.Touraine’in sanayi-sonrası toplum analizi, enformasyon teknolojisinin kullanılmasında içerili olan olağanüstü denetim gücünde yoğunlaşmıştır. Bu güçler, insanlara, tam anlamıyla tarih yapma (tarihsicilik) yeteneğini kazandırmaktadır,fakat genelde yurttaşların bu olanaklara ulaşma şansı çok azdır. Touraine’in, başlıca siyasal önemi, yurttaş gruplarının egemen bilgi biçimlerine karşı çıkışlarını ve alternatif bilgiler ortaya atmalarını örgütleleyen toplumsal hareketlere vermesinin nedeni budur.Sosyolog, toplumsal hareketin girdiği mücadelelerin niteliğini tam olarak yansıtabilmesini sağlayan bir araştırma ortamı yaratmaya çalışacaktır. Bu noktadan hareket eden Touraine dört araştırma pratiğinden yanadır: Militanlarını gruplar şeklinde örgütleyerek, toplumsal hareketle bir ilişkiye girme; bu grupları militan rolleri doğrultusunda cesaretlendirme; hareketin içinde yer aldığı tarihsel bağlamı kendi eylemcilerine açıklama; sosyolojik müdahale sırasında gerçekleşen şeyleri yorumlayarak, militan grubun kendi konumunu analiz etme çalışmalarına katılma.Touraine, Paris’te Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’daki araştırmacı arkadaşlarıyla birlikte, 1960′- larda bir dizi dramatik “sosyolojik müdahale” ye girişmiş ve araştırmacılar bu doğrultuda Fransız öğrenci hareketine, nükleer karşıtı harekete, bölgesel taşra hareketine ve Polonya’daki Dayanışma hareketine katılmışlardı. »Katılımcı gözlemin bir hayli ilerisine giden bu sosyologlar, onları daha eksiksiz biçimde anlamaya çalışmanın bir yolu olarak, bu grupların siyasal fikirleri ve eylemlerine aktif biçimde katılan bir noktaya geleceklerdi. Kuramsal düzlemde, bu yaklaşım »eylemcilik etiketiyle adlandırılmıştır. Kuşkusuz, sosyolojik alan çalışmalarının aktif Marksizmle (praksis) ve daha öznel toplumsal eylem kuramlarıyla bir araya getirilmesi son derece tartışmalı olmuştur.Bu akımın herhalde en başarılı ürünleri, 1968’in Fransız öğrenci ve işçi hareketiyle ilgili araştırmalardır.Sosyolojik müdahale tekniğinin ve onun kuramsal meşruiyetinin en eksiksiz anlatımı için Touraine’in The Voice and the fye’ına (1978) bakabilirsiniz.Touraine’in, “Öğrenci hareketine hasredilmiş müdahalenin en üst seviyedeki anına, bilgi temasını ve bu temanın toplumsal faydasını (ki bu fayda, öğrenci mücadelesini bir toplumsal hareket düzeyine yükseltebilecek tek mükâfatı temsil ediyordu) gruba kararlılıkla sokan araştırma ekibi lideri ile militanlar arasındaki, hayli uzun süren bir tartışmanın damgasını vurduğu” şeklindeki iddiası, bu tekniğin, sosyologu tarafsız ya da »nesnel gözlemci konumuna oturtan geleneksel görüşten ne kadar farklı bir yerde durduğunu apaçık bir ifadeyle ortaya koymaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ