Taklit Din

  • 15 Mart 2015
  • 706 kez görüntülendi.
Taklit Din

Taklit Din (para-religion) 1960’lardan itibaren »kültlerin, »mezheplerin, »özel dinlerin, »görünmez dinlerin ve genelde batini (ezoterik) inanç sistemlerinin çoğalması, »din sosyologlarını, araştırma nesnelerinin özünü tanımlama gerekli ligiyle karşı karşıya bırakmıştır.Anlaşılan, dinin kiliselerde ortaya çıktığı (daha doğrusu, kiliselerin ister istemez öncelikle dinin gelişmesiyle ilgilendiği) varsayımı gittikçe tatmin edici bir düşünce olmaktan çıkmış ve sonuçta, bu alanda bir düzen oluşturmaya yönelik çok sayıda girişim yapılmıştır.Bu girişimlerden birisi olan A.L. Greil ile T. Robbins’in birlikte derledikleri Between Scared and Secular (1994), geleneksel biçimde anlaşıldığı haliyle dinler ile “taklit dinler” ve “yarı-dinler” arasında bir ayrım yapmıştır. Taklit din nihai olarak gidilmek istenen yerle ilgili ifadeleri içerir, fakat hiçbir doğaüstü inancı kapsamadığı için dinlerden biri olma iddiasında değildir.Taklit din örnekleri arasında, gerek şirket yaşamında gerekse tüketiciler arasında toplu ve ritüelci yönleriyle uygulanan psikoterapiyi sayabiliriz. Yarıdinler ise doğaüstü iddialarda bulunurlar, fakat bu akımlar, “Amerika’da ‘din’in halktaki yansıması göz önünde bulundurulduğunda alışılmışın dışındadır”.Medyumluk, Yeni Çağ tinselciliği, astroloji ve Scientology mezhebi yarı-din örnekleri arasında sayılabilir.Scientology mezhebinin bir Kilise statüsüyle tanınmak için verdiği siyasal ve hukuksal mücadelenin uzun tarihi, bu özel sosyolojik ilgi alanının sınırlarını net bir şekilde tanımlamanın büyük güçlükleri olduğunu ortaya koymaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ