Tıbbi Model

  • 16 Mart 2015
  • 1.955 kez görüntülendi.
Tıbbi Model

Tıbbi Model (medical model) Kesin olmayan ve geniş kapsamlı biçimde kullanılan bir terim. Tıbbi modelin özellikleri pek belirlenmiş değildir. Bu terim bazen, doktor ile hasta arasındaki ilişkinin temelini oluşturan varsayımlara göndermede bulunur. Erving »Goffman, Asylums’da (1961) tıbbi modeli, teknik açısından uzman bir hizmet sunucu ile tamir edilmesi gereken bir nesnesi olan bireysel müşteri olduğunu varsayan “tamir edici hizmetler” modelinin özel bir versiyonu olarak görmüştür.Tıpta nesne bedendir ve Goffman işte bu “tıbbi hizmet” ilişkisinin özel niteliklerini araştırmıştır.Tıbbi model terimi daha yaygın olarak, hastalığın doğası hakkındaki tıbbi fikirler ve varsayımlara; yani, tıbbın doğal bilimsel çerçevesi ile fizikler nedenler ve fiziksel tedavilere odaklanmasına göndermede bulunur. Dolayısıyla, tıbbı model terimine, sık sık ideolojik ve siyasal tartışmalar bağlamında, bu özel fikirler kümesine ilginin sorgulandığı meslekler arası çekişmelerde başvurulmuştur. Tıbbi model teriminin problemi, nedeni saptama ve tedavi hakkındaki tıbbi fikirlerin -ampirik çeşitliliğe tam anlamıyla uymayan bir şekilde- birbirine benzer olduğunu öne sürmesidir. Bu, ampirik çeşitliliğe tam olarak uymaz, çünkü doktorlar, fiziksel hastalıklarla ilgilendiklerinde bile yalnızca fiziksel faktörlere odaklanmazlar.Bu yüzden, bazıları tıbbi model yerine “biyo-tıbbi model” demeyi tercih ederler; bu ikinci terim açık bir şekilde, biyolojik olana odaklanmaya işaret eder ve diğer tıbbi modellerin varlığına da olanak tanır. Bazı doktorların kullandığı ve daha geniş olması vesilesiyle özellikle hemşirelik çevrelerinde revaçta olan alternatif bir sağlık ve hastalık modeli, biyolojik, psikolojik ve toplumsal boyutları kapsayan “biyo-psiko-sosyal modef’dir. Bununla birlikte, bu üç zemini birleştirme girişimleri fazlasıyla sorunludur ve biyopsiko-sosyal model terimi, gerçekliği yansıtmaktan ziyade retorik boyutunda kalmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ