Toplumsal Demografi

  • 16 Mart 2015
  • 1.915 kez görüntülendi.
Toplumsal Demografi

Toplumsal Demografi (social demography) Toplumsal ve kültürel faktörlerin nüfusun özellikleriyle ilişkisini analiz eden bir araştırma alanı. Toplumsal demografinin ana konusu, toplumsal ve kültürel faktörlerin toplumun demografik özelliklen (evlilik ve çocuk doğurma kalıpları, nüfusun yaş yapısı, ömür beklentisi, vb.) üzerindeki etkisidir. Yalnız toplumsal demografı, buna ek olarak, demografik değişimin’ toplumsal sonuçlarının irdelenmesini de kendi alanı içinde görür. Bir toplumun ya da toplumsal grubun karakteristik özellikleri hem toplumsal fenomenler hem de doğum ve ölüm gibi toplumsal (ve aynı zamanda biyolojik) olayların doğrudan ürünü olduklarından, bir anlamıyla her insan topluluğunun demografik açıdan incelenmesi toplumsal demografi kapsamına girecektir.Öte yandan, »demografı esas olarak nüfusun özelliklerinin belirlenmesi ve ölçülmesiyle, demografik değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerle uğraştığı halde, toplumsal demograflar bu demografik kalıpları anlamanın ve açıklamanın peşindedirler; bu yüzden demografinin yanı sıra sosyolojinin uzmanlığına başvururlar.Nüfus değişimlerinin temelini oluşturan üç ana değişken doğurganlık, ölümlülük ve göçtür (evlenme yaşı, evlilik oranları, doğum kontrol yöntemlerine başvurma, hastalanma tipleri ve düzeyleri, kır-kent göçü gibi faktörlerle bağıntılı olan değişkenler). Aynı süreçleri, gelir düzeyleri ve dağılımı, eğitim düzeyleri, kadınların konumu, din ve iktisadi gelişme gibi çeşitli standart toplumsal faktörlere başvurarak kavramaya çalışan toplumsal demograflar bu olguların hepsine eğilmişler;söz konusu değişkenler arasındaki muhtemel bağıntılar da »toplumsal anket araştırması ve »korelasyon teknikleri türünden araçlarla incelenmiştir.Ne yazık ki bu alandaki kuramsallaştırma çabalarının yeterince gelişmemiş olduğu ve basit modellerle sınırlı kaldığı, »anlam üzerinde görece çok az durduğu başka bir gerçektir. »Kültürün bireylerin fikir ve inançlarını şekillendirme biçimi ise bazı kayda değer istisnalarla çok daha az ilgi çeken bir konudur.Yine »etnografık tekniklerden çok az yararlanılmıştır. Tüm bu darlıkların sonucu ise, toplumsal demografinin -ana demografı disiplini gibisosyolojinin ana gövdesinden görece tecrit edilmiş bir durumda kalmasıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ