Zümre

  • 16 Mart 2015
  • 1.921 kez görüntülendi.
Zümre

Zümre (estate) Yasal düzenlemelerle de onaylanarak meşru kılınan, belli haklar ve ödevlerle donatılmış bir toplumsal katman. Zümrelerin en açık örnekleri, kıta Avrupası’nda feodalizmsonrası devletlerde görülen köylüler, serfler, kasabalılar, ruhban sınıfı ve soylulardır. Örneğin erken modern dönem Fransası, on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar soyluları, ruhban sınıfını ve “Tiers Etaf’yı birbirinden ayırıyordu.Zümre terimi genellikle (fakat aynı zamanda tartışmalı biçimde) feodal Avrupa’daki tabakalaşma sistemi için kullanılmaktadır, çünkü feodal katmanları ayırt eden ölçütler, ortak siyasal haklara ve yükümlülüklere sahip olmaktan ziyade, vassallığa dayalı kişisel bağlardır. Bu noktada örneğin »feodalizmin seçkin tarihçisi Marc Bloch’un, feodal düzenin katmanlarından “sınıf diye söz ettiğine dikkat çekilmelidir.Zümre esasına dayalı tabakalaşma sistemleri, toplumsal mobiliteye kapalı olmamakla birlikte, onların kurallar bütününde ekonomik görevler, siyasal haklar ve toplumsal âdetler katıdır. »Kast sistemlerinden farklı olarak.zümrenin mutlaka kendi içinden yenilenmesi söz konusu değildir. Örneğin devrimden önceki Fransa’da ruhban sınıfı “açık bir zümre”ydi. Zümre teriminin sosyolojideki kullanımı, Ferdinand *Tönnies’in zümreler ile sınıflar (veya “komünal” ve “toplumcu” kolektifler) arasında yaptığı ayrıma kadar götüriilebilir. Max *Weber, Ekonomi ve Toplum’du (Economy and Society, 1922), *statü gruplarının paradigmatik örnekleri olarak Orta Çağ Avrupası’nın zümrelerini gösterir. Aynı doğrultuda T.H. “Marshall da zümreyi, “hukukçuların kullandığı anlamda aynı statüdeki bir grup insan” şeklinde tanımlamıştı. “Bu anlamıyla statü, kamusal düzeyde tanınan ve kamusal otorite tarafından, pek çok örnekte mahkemelerce tanımlanıp uygulanabilen bir yığın hak ve görevin, ayrıcalık ve yükümlülüğün, hukuksal yetkiler ya da yetkisizliklerin atfedildiği bir konum”-du ( ‘ T h e Nature and Determinants of Social Status”, Class, Citizenship, and Social Development, 1964). Yine de, tabakalaşma sistemlerini incelemekte başvurulan diğer belli başlı sosyolojik kavramlar gibi zümre de tartışmaya açık bir kavramdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ